Me pelaajat yhdessä valmentajien kanssa noudatamme seuraavia

sääntöjä:

1. Muistan käyttäytyä hyvin peleissä, harjoituksissa ja vapaa-ajalla. En hauku enkä kiusaa pelikavereitani. OLEMME JOUKKUE MYÖS JALKAPALLON ULKOPUOLELLA JA TUEMME TOISIAMME. Enkä arvostele pelikavereiden mahdollisia epäonnistumisia: käyttäydyn samoin myös vastustajia kohtaan. En arvostele tuomarien tuomioita. Kannustan omia pelaajia enkä hauku vastustajia. Pelin päätyttyä kättelen reilusti vastustajia, päättyi peli miten tahansa.

2. Keskityn harjoituksiin ja peleihin. Kuuntelen ja noudatan valmentajien ohjeita ja neuvoja. Kun valmentaja puhuu, minä kuuntelen. Pelien aikana vaihdossa ollessani pysyn valmentajan osoittamalla vaihtoalueella enkä mene vaihtoon tullessani vanhempieni tai kavereideni luokse. Karkit, limut ja yms. nautitaan vasta harjoitusten, pelien tai turnausten jälkeen tai tapauskohtaisesti valmentajien ohjeiden mukaisesti. Ainoa oikea juoma peleissä ja harjoituksissa on vesi.

3. Tulen harjoituksiin ja peleihin sovittuina aikoina, mutta en harjoittele tai pelaa sairaana. Jos en pääse peliin tai harjoituksiin paikalle, ilmoitan aina poissaolostani sovitulla tavalla. Pyrin ilmoittamaan poissaolostani mahdollisimman ajoissa.

4. Pidän itse huolta omista varusteistani ja tulen aina sään mukaisesti pukeutuneena harjoituksiin ja peleihin. Huolehdin siitä, että ennen harjoitusten tai pelien alkua varusteeni ovat asialliset ja kunnossa, mm. pallo pumpattuna. Harjoitusten tai pelien jälkeen huolehdin omista varusteistani.

5. Koulutyön, muut harrastukset ja jalkapalloharrastuksen pidän tasapainossa. Koulutyön hoitaminen on tärkeää ja osallistun siihen täysipainoisesti. Muistan aina hoitaa koulutyöni huolellisesti harjoituksista tai peleistä huolimatta.

6. Terveet elämäntavat joka osa-alueella. Mikäli valmentajien ohjeista huolimatta tahallisesti häiritsen harjoituksia/pelejä tai muutoin käyttäydyn sopimattomasti, on valmentajilla oikeus laittaa minut harjoitusten ajaksi "jäähylle" tai vastaavasti peleissä valmentajilla on oikeus pitää minut sivussa.

Vanhemmat:

a. Vanhemmilla on velvollisuus olla osaltaan mukana yhdessä lapsen kanssa noudattamassa sääntöjä ja velvoitteita.

b. Jokainen pelaaja on tärkeä ja arvokas joukkueen jäsen. Iloinen osallistuminen ja parhaansa yrittäminen ovat tärkeintä.

c. Turvaamme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet oppia, kehittyä ja harrastaa. Sääntöjen noudattamiseen sitoudutaan.

d. Valmentajat/ohjaajat ohjaavat pelaajia harjoituksissa ja peleissä - vanhemmat kannustavat ja näyttävät hyvää esimerkkiä hyvällä käytöksellä.

e. Kunnioitamme vapaaehtoisten/vanhempien työskentelyä harrastuksen hyväksi noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä sekä keskustelemalla avoimesti ja rehellisesti. Sovitaan kimppakyydeistä vanhempien kesken.

f. Tapahtumien aikana vanhemmat seuraavat myös muidenkin kuin omien lasten hyvinvointia.

g. Mahdolliset erimielisyydet joukkueen sisällä tuodaan JOJON tietoon - ongelmat ratkotaan avoimesti hyvässä hengessä.

h. Vanhemmat kiinnittävät huomiota käyttäytymiseensä kentän laidalla niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Vanhemmat eivät esiinny päihteiden vaikutuksen alaisena tai tupakoi treeni- tai pelipaikkojen läheisyydessä. Velvollisuutemme on puuttua kaikkiin asioihin, jotka estävät päihteettömän harrastamisen.

i. Vanhemmat antavat työrauhan niin valmentajille, pelaajille kuin tuomareillekin kohteliaalla ja asiallisella käytöksellään. Vaihtoaitio on pyhitetty pelaajille, valmentajille ja huoltajille. Vanhemmat eivät seuraa pelejä vaihtoaition läheisyydessä. Valmennukseen liittyvät palautteet/kysymykset osoitetaan aina sähköisesti tai puhelimitse suoraan valmentajille, EI KOSKAAN kentän laidalla pelaajien kuullen. Positiivinen asenne luo yhteishenkeä, mikä heijastuu koko joukkueeseen ja itse pelaajiin.

j. Vanhemmat huolehtivat pelaajien terveydestä ja ravinnosta, kannustavat omaehtoiseen monipuoliseen harjoitteluun, mutta myös kouluvelvollisuuksista huolehtimiseen harrastuksen ohella.

k. Muistamme että jalkapalloa tässä joukkueessa pelaavat lapsemme - emme me.